LÉLEK-ŐRZŐK
Leányfalu és a világ szolgálatában

Vezető kurátor: Tegzesné Bibó Borbála
Kiállítás rendező: Eleőd Ákos Ybl-díjas építész

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény
előzetes bejelentkezés alapján pénteken és szombaton látogatható.
Email-cím: procultura.leanyfalu@gmail.com Telefon: +36707714363


Leányfalu egyik különleges adottsága, hogy több nemzetközi ismertségű, a XX. századi egyház- és kultúrtörténet nagyhatású egyházi személyiségének és számos egyházi szervezetnek is otthont adott. A Ravasz László Emlékház állandó kiállítása Dr. Ravasz László református püspök, lenyűgöző szónok és író, a modern magyar protestanizmus nagy hatású közéleti személyisége életútját és munkásságát mutatja be. Fontos személyisége volt Leányfalunak Katona Puszta Sándor pap-költő, aki 46 évig szolgálta Leányfalu katolikus híveit. Kölley György, a Gulagra száműzött katolikus pap és cserkészvezető, a külhoni magyar cserkészet kiemelkedő alakja is kötődött a településhez. A kiállítási tematikában helyet kap a Filadelfia Diakonisszák közössége is, akik a két világháború idején kiváló ápolónői munkát végeztek, a II. világháború idején zsidókat mentettek, árvaházakban, gyülekezetekben szolgáltak, nekik köszönhető a leányfalui Református Szeretetotthon megalapítása.

RAVASZ LÁSZLÓ (1882-1975)

Dunamellék püspökeként évtizedekig állt a legnehezebb időkben református egyháza élén, megújítva annak életét, hirdetve Isten igéjét, és aki 93 évnyi, hosszú élete példájával erőt adó, iránymutató alakja volt családjának, nemzedékének.

KATONA PUSZTA SÁNDOR (1911-1983)

Plébánosként 46 évig szolgálta Leányfalu katolikus közösségét, családok életét kísérve születéstől a halálig, és aki költőként is igyekezett Isten felé vezetni híveit, olvasóit verseiben megjelenített érzéseivel, élményeivel.

KÖLLEY GYÖRGY (1919-2005)

Ifjúsági vezetőként és papként az elnyomatás évei alatt is éltette a cserkészmozgalom eszméjét, és szívén viselte az öt világrészbe szétszóródott magyar fiatalok óhazájukhoz való kötődésének megerősítését.

FILADELFIA DIAKONISSZA EGYESÜLET (1903-1951)

Krisztus hívására református nőként életüket embertársaik szolgálatának szentelték, akár betegágy mellett állva, akár gyülekezeti munkát végezve vagy árva gyermekek nevelésére vállalkozva.

Időszaki kiállítások

Terveink szerint az időszaki kiállítások fókuszában a hazai és nemzetközi kortárs szakrális művészet áll.

Látogatói információk

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény
előzetes bejelentkezés alapján pénteken és szombaton látogatható.
Email-cím: procultura.leanyfalu@gmail.com Telefon: +36707714363

Nyitvatartás, belépőjegy árak, megközelíthetőség


A felnőtt belépőjegyek ára 3000HUF, a diák és nyugdíjas belépőjegyek ára 1500HUF, a családi belépőjegy (2 felnőtt, 1,2,3+ gyerek) 5000HUF, csoportos jegy 20 fő feleltt 2000HUF, csoportos diák 20 fő felett 1000HUF. Tárlatvezetés élőerős, magyarul 12 000HUF, angolul 20 000HUF.

Az állandó kiállítás RavaszHáz emeletén, az időszaki kiállítások a Ház földszintjén találhatóak.

A Ház megközelíthetőségéről itt talál információkat.